ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน aws

Aws เป็นระบบดูแลความปลอดภัยของฐานข้อมูลที่เก็บไว้ใน Cloud ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะกับการทำงานขององค์กรต่าง ๆ ที่เน้นทำงานโดยใช้อินเทอร์เน็ต หรือทำงานกับการประมวลผลข้อมูลในโลกออนไลน์ โดยกลุ่มองค์กรอาจใช้บริการจาก aws ในการสร้าง aws org structure เป็นโครงสร้างเฉพาะของแต่ละองค์กรไปเลย เพื่อให้ง่ายกับการทำงาน ซึ่งประโยชน์ของ aws ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ ก็คือ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งาน aws

  • ความปลอดภัย

โครงสร้างของ aws org structure จะกำหนดให้ผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมแหล่งจัดเก็บข้อมูล, บุคคลที่สามารถเข้าถึงฐานข้อมูล ไปจนถึงทรัพยากรข้อมูลที่องค์กรนำมาใช้งานในช่วงเวลาต่าง ๆ และเฝ้าระวังการเข้าถึง การระบุตัวตนของผู้ใช้งาน โดยจะดูแลความปลอดภัยแบบ realtime จึงง่ายที่จะตรวจสอบ

  • ลดความเสี่ยงผิดพลาด

การใช้เทคโนโลยีหรือระบบประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ในการทำงาน ในบางครั้งก็อาจได้ผลไม่ตรงตามที่ต้องการ แต่ aws org structure จะมีการกำหนดค่าโดยผู้ใช้งานจริง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการประมวลผลผิดพลาด

  • มีความเป็นส่วนตัว

แน่นอนว่า คนที่จะนำระบบดูแลความปลอดภัยอย่าง aws มาใช้งานในองค์กร แสดงว่าบุคคลนั้น หรือองค์กรนั้น ต้องการรักษาความเป็นส่วนตัว และมีข้อมูลสำคัญที่ต้องการรักษาไว้เป็นความลับ ซึ่ง aws สามารถตอบโจทย์ความต้องการนั้นได้ โดยการรักษาความปลอดภัยและจำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลที่องค์กรได้จัดเก็บเอาไว้บน Cloud  ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ จะถูกกำหนดให้ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น ที่จะเป็นผู้เข้าไปใช้งานหรือทำการแก้ไข จัดการข้อมูลต่าง ๆ ภายใน Cloud ได้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งานจะเป็นเจ้าของข้อมูลของตนเองอยู่เสมอ แม้จะมีผู้ใช้งานหลายคน แต่ว่าแต่ละคนก็จะได้รับความเป็นส่วนตัวของตนเองไว้ได้